top of page

How to purchase Uranus2324 Fancon
Live in Bangkok ticket

วิธีการซื้อตั๋วสำหรับ Uranus2324 Fancon Live in Bangkok


เตรียมตัวก่อนการขายตั๋ว (แนะนำให้ทำก่อนช่วงเวลาการขายตั๋ว)


 1. ไปที่ https://www.eventtech.ai/uranus2324fancon แล้วลงทะเบียนสำหรับ EventTech ผ่านทาง Line หรืออีเมล ชื่อของผู้ลงทะเบียนต้องตรงกับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต และอีเมลต้องเป็นอีเมลที่ถูกต้อง

 2. คลิก "Link Account" ในส่วน URANUS2324 MEMBERSHIP และทำตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าเว็บเพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีสมาชิกของคุณ

 3. หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ ระบบจะแสดงสิทธิพิเศษของสมาชิกสำหรับการจองตั๋วในหน้าซื้อตั๋วการซื้อตั๋วในวันเปิดจอง


 1. เมื่อรอบการขายตั๋วเริ่มขึ้น ระบบจะแสดงวันที่และเวลาในหน้าขายตั๋วบนหน้าเว็บ https://www.eventtech.ai/uranus2324fancon

   ให้อ่านรายละเอียดของตั๋วแต่ละประเภทแล้วกด "เลือกโซนและที่นั่ง"

  การขายล่วงหน้ารอบพิเศษ: 2 มิถุนายน 2024, เวลา 10:00 น. - 16:00 น. * สมาชิก Loyal สามารถซื้อได้สูงสุด 4 ใบ * ลูกค้าทัวร์สามารถซื้อได้สูงสุด 1 ใบ การขายล่วงหน้า: 2 มิถุนายน 2024, เวลา 16:00 น. - 20:00 น. * สมาชิก Club สามารถซื้อได้สูงสุด 2 ใบ การขายปกติ: เริ่ม 3 มิถุนายน 2024 ไปจนกว่าตั๋วจะหมด * สมาชิก Loyal สามารถซื้อได้สูงสุด 5 ใบ * สมาชิก Club สามารถซื้อได้สูงสุด 5 ใบ * สมาชิก Free สามารถซื้อได้สูงสุด 5 ใบ

  • ผู้ใช้แต่ละรายมีสิทธิ์ซื้อบัตรในโซนเดียวต่อหนึ่งธุรกรรมเท่านั้น หากต้องการจองบัตรจากหลายโซน โปรดทำธุรกรรมปัจจุบันให้เสร็จแล้วซื้อบัตรอื่นในธุรกรรมแยกต่างหาก

  • คุณจะมีเวลา 10 นาทีในการตรวจสอบรายละเอียดบัตรและข้อมูลของคุณ ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลสำหรับแต่ละบัตรให้ครบทุกใบก่อนการสั่งซื้อ

 2. กด "ยืนยัน" เพื่อดำเนินการต่อไปยังหน้าชำระเงิน เลือกวิธีการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต/เดบิต, QR PromptPay และ Alipay หลังจากนั้นให้

  กดเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อและชำระเงิน

 3. เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อเพื่อรับบัตรจริงที่งาน ใบเสร็จและ E-ticket จะถูกส่งไปทางอีเมล คุณสามารถตรวจสอบบัตรที่คุณซื้อได้ในหน้าบัตร E-ticket ด้วยลิงก์นี้: https://www.eventtech.ai/account/eticket

เงื่อนไขการโอนตั๋ว


 • หากคุณซื้อตั๋วจากชาวต่างชาติ กรุณาแนบสำเนาพาสปอร์ตของผู้ขายพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องว่า "ขายตั๋ว URANUS2324 ให้กับชื่อผู้ซื้อ" และหลักฐานการโอนเงินสำหรับการซื้อตั๋วเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ กรุณาส่งเอกสารเหล่านี้ทางอีเมล uranus2324.event@gmail.com อย่างน้อย 7 วันก่อนวันงาน และต้องนำเอกสารนี้ไปแสดงในงานด้วย

 • หากคุณซื้อตั๋วจากผู้พักอาศัยในประเทศไทย กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขายพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องว่า "ขายตั๋ว URANUS2324 ให้กับชื่อผู้ซื้อ" และหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ กรุณาส่งเอกสารเหล่านี้ทางอีเมล uranus2324.event@gmail.com อย่างน้อย 7 วันก่อนวันงาน และต้องนำเอกสารนี้ไปแสดงในงานด้วย


หมายเหตุ


 • เข้าคิวซื้อตั๋วในวันที่ 2 มิถุนายน 2024 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เวลากรุงเทพฯ

 • ราคาตั๋วรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว แต่ไม่รวมค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

 • เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำขอเปลี่ยน/คืนตั๋ว อัปเกรดตั๋ว หรือขอคืนเงินในทุกกรณี (ไม่สามารถคืนเงินได้ / ไม่สามารถอัปเกรดได้)

 • ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการซื้อตั๋วที่ไม่ได้ซื้อผ่านช่องทางการขายตั๋วที่ผู้จัดงานกำหนดภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม

 • ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม

 • เบเนฟิตดังกล่าวเป็นจำนวนเบเนฟิตต่อรอบการแสดง


 • ผู้ที่สมัครสมาชิกระดับ Loyal ใน Membership ภายใน 31 พฤษภาคม 2567 จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อบัตรรอบ Early Presale

 • ผู้ที่สมัครสมาชิกระดับ Club ใน Membership ภายใน 31 พฤษภาคม 2567 จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อบัตรรอบ Presale

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแต่ละกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่าง ๆ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ทาง Facebook / X / Instagram : VelCurve Studio


 • ผู้โชคดีทุกท่านจะต้องนำบัตรเข้าชมการแสดงพร้อมบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาแสดงเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์หน้างาน


 • กิจกรรมชมรอบซ้อม (Sound Check ) เริ่มก่อนการแสดง โดยจะมีการแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง


 • ไซน์โพลารอยด์จะรับจากทีมงาน ตอนลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรเข้าชมงาน มายืนยันในการรับสิทธิ์


 • กิจกรรม Group Photo และ Hi-bye จะเกิดขึ้นหลังจบการแสดง


 • รูปจากกิจกรรม Group Photo สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Drive โดยจะแจ้งลิงก์ให้ทราบในภายหลัง


 • ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อทำการถ่ายทอดสด (Live Streaming) ขณะเข้าชม


 • สิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี


 • ผู้โชคดี 10 ท่านจากการสุ่มของ Zone A จะได้ขึ้นไปเล่นเกมบนเวทีกับนักแสดงพร้อมกัน รวมเวลาไม่เกิน 10 นาที


 • คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง


ข้อพึงระวัง


กรุณาอย่าแสดงการยืนยันคำสั่งซื้อ, QR Code, หรือข้อมูลที่เป็นความลับต่อสาธารณะ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหรือออกตั๋วใหม่ในทุกกรณี 

How to Buy Tickets for Uranus2324 Fancon Live in Bangkok


Preparation Before Ticket Sales (Recommended to do before the ticket sales period)

 1. Go to https://www.eventtech.ai/uranus2324fancon and Sign up for EventTech via Line or email. The registrant's name must match the ID card/passport, and the email address must be valid.

 2. Click "Link Account" under section URANUS2324 MEMBERSHIP and follow the steps shown on the web page to connect with your membership account.

 3. After successfully connecting, the system will display the member's privileges for ticket reservations on the ticket purchase page.

Ticket Purchasing


 1. When the ticket sales round begins, the system will display the date and time on the ticket sales page https://www.eventtech.ai/uranus2324fancon.

  Read the details of each type of ticket and press "choose zone and seat." Early Pre-sale: 2 June 2024, 10:00 a.m. - 4:00 p.m. * Royal Members can buy UP TO 4 TICKETS.       * Tour Customers can buy UP TO 1 TICKET.   Pre-sale: 2 June 2024, 4:00 p.m. - 8:00 p.m. * Club Members can buy UP TO 2 TICKETS. Normal Sale: Start 3 June 2024, until sold out       * Royal Members can buy UP TO 5 TICKETS.   * Club Members can buy UP TO 5 TICKETS.  * Free Members can buy UP TO 5 TICKETS.

  • Each user is entitled to purchase tickets in one zone per transaction only. If you wish to book tickets from multiple zones, please complete the current transaction and purchase the other tickets in a separate transaction.

  • You will have 10 minutes to check your ticket details. Customers are required to prepare the name, surname, phone number, and email for each ticket.

 2. Click "Confirm" to proceed to the Payment page. Choose payment methods. You can find more details about the payment methods: Credit Card / Debit Card, QR PromptPay, and Alipay.

  Then confirm order and pay.

 3. Once payment has been completed, you will receive an order confirmation to pick up your physical ticket at the event. Note that t

  he receipt and E-ticket will be sent via email. You can also check your purchased tickets on E-ticket page with this link: https://www.eventtech.ai/account/eticketTicket Transfer Conditions:


 • If you purchased ticket from a foreigner, please provide a copy of the seller's passport with a certified true copy of "selling ticket URANUS2324 to buyer name" and proof of payment transfer for the ticket to confirm your identity. Please send these documents via email uranus2324.event@gmail.com 7 days prior event date and must present them at the event.

 • If you purchase a ticket from a Thai resident, please provide a copy of seller's Thai ID with certified true copy of "selling ticket URANUS2324 to buyer name" and proof of payment transfer to confirm your identity. Please send these documents via email uranus2324.event@gmail.com 7 days prior event date and must present them at the event.

Remarks


 • Join the queue to buy tickets on June 2, 2024, from 10:00 a.m. Indochina Time / Bangkok.

 • Ticket price includes VAT 7%,yet excludes process fee and other fees.

 • When the customer completes the order, the organizer reserves the rights not to request to change/return tickets, upgrade tickets, or request refunds in all cases. (Non-refundable / Non-upgradable)

 • The organizers will not be liable for any tickets that were not purchased directly from the ticketing channels established by the organizers under any circumstance.

 • Organizers have the right to change the conditions as appropriate.

 • The mentioned benefits are the number of benefits per performance round.

 • Those who register as Loyal members in the Membership by May 31, 2024 will be entitled to purchase tickets for the Early Presale round.

 • Those who register as Club members in the Membership by May 31, 2024 will be entitled to purchase tickets for the Presale round.

 • The list of lucky winners for each activity, activity details, and registration methods for various privileges will be announced on June 30, 2024 via Facebook / X / Instagram: VelCurve Studio.

 • All lucky winners must present their admission tickets along with their national ID cards or passports for registration to claim the privileges on-site.

 • The Sound Check activity starts before the performance. The schedule will be notified again.

 • The autographed Polaroids will be received from the staff during the privileges registration. Lucky winners must present their admission tickets to claim this privilege.

 • The Group Photo and Hi-bye activities will take place after the performance ends.

 • Photos from the Group Photo activity can be downloaded from Google Drive. The link will be provided later.

 • Recording of photos, videos, and audio for live streaming during the event is not permitted.

 • The received special privileges cannot be changed, transferred or exchanged for cash in any case.

 • 10 lucky winners from Zone A will be randomly selected to play a game on stage with Freen and Becky. The total time for this activity will not exceed 10 minutes.

 • The company's decision is final. The company reserves the right to change the details of the special privileges without prior notice.


** Important **


Please do not show your order confirmation, QR Code , confidential information to the public. The organizer reserves the right not to provide any refunds or issue new tickets.bottom of page